Absorb

Bratislavská realitná spoločnosť

Bratislava, Slovensko

Všeobecné obchodné podmienky

Po kliknutí na nasledujúci odkaz si môžete stiahnuť naše Všeobecné obchodné podmienky (.PDF, 113kb).

Cenník našich služieb

                                                                                                                                                                                 
ÚkonCena
List vlastníctva (ku kupovanej nehnuteľnosti, k záložnej nehnuteľnosti, so zapísaným ZP, po zavkladovaní, atď...) 14 €*
Snímka z katastrálnej mapy (financovanej nehnuteľnosti, záložnej nehnuteľnosti)
Potvrdenie o veku stavby (k záložnej nehnuteľnosti, k financovanej nehnuteľnosti)9 €*
Znalecký posudok (k prevodu vlastníckych práv, k zriadeniu ZP)150 €*
Znalecký posudok na rodinný dom (k zriadeniu ZP, k prevodu)podľa typu a veľkosti rodinného domu, pozemku
Geometrický plán
Vklad do katastra nehnuteľností (k prevodu, k zriadeniu záložného práva)75 €*
Vypracovanie zmluvnej dokumentácie k prevodu (Návrh na vklad, Kúpna zmluva, Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a iné)330 €*
Korektúra zmluvnej dokumentácie (návrh na vklad, kúpna zmluva)85 €*
Sprostredkovanie úveru1%*
(podľa výšky úveru)
Poradenstvo v oblasti realitnej činnosti (pri kúpe a predaji, pri dedičstve, rozvodovom konaní, vysporiadaní BSM a iné)100 €*
Fyzická obhliadka nehnuteľnosti, ocenenie nehnuteľnosti100 €*
Vypracovanie žiadosti pre obecný, mestský úrad (žiadosť o územno-plánovaciu informáciu, výmaz záložného práva v prospech hl.m. SR)18 €*
Vybavenie staveného povolenia na výstavbu rodinného domu1000 €*
Vyhotovenie a úprava fotografii (minimálne 10 kusov)5€ / kus*
Vypracovanie profesionálneho popisu nehnuteľnosti (recenzie)33€*

* správne poplatky hradí klient

* ceny sú vrátane DPH

Etický kódex

Naša spoločnosť čestne vyhlasuje, že bude dodržiavať Etický kódex realitných kancelárii (.PDF, 192kb).

Vzor zmluvy o sprostredkovaní

Vzor zmluvy o sprostredkovaní podľa občianskeho zákonníka (.PDF, 444kb)

Vzor zmluvy o sprostredkovaní podľa obchodného zákonníka (.PDF, 481kb)

Naša ponuka

Ponuka nehnuteľností

Kontakt

Absorb, s. r. o.

Kríková 3

821 07 Bratislava


Mobil:

Realitné služby:

+421 902 162 365

+421 901 737 377

Stavba a rekonštrukcia nehnuteľností:

+421 911 773 733


E-mail:
vitajtedoma@vitajtedoma.sk


IČO: 44 661 657

Výpis z ORSR